ข่าวประชาสัมพันธ์

1.รวมเอกสารสำหรับครู << คลิก (update 10 มี.ค.65)

2.เข้าดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 <<คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
(แนะนำดูผลระหว่างเวลา 18:00 – 8:00 เนื่องจากกลางวันงานทะเบียนใช้งานในการออกเอกสารทางการศึกษา)

3. การดำเนินการเรียนซ้ำ << คลิก

4.สำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ยังไม่จบการศึกษา
<< คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด